Logo EDA, o.s.
Rozmluva

Materiály ke stažení

Výběr
Nadpis:  
    Zobrazeno od 1 do 15 z 19

Víkendové soustředění 2017 - návratka

Víkendové soustředění 2017 - pozvánka

Opět jsme pro vás připravili týdenní soustředění s cílem „dobít baterky“, nasát nové informace a posunout se dál v aktivitách započatých ročním kurzem. Tentokrát to nebude o letních prázdninách, ani o jarních, neboť je máte každý jinak. Zvolili jsme cestu 2 dubnových víkendů 7. – 9. a 21. – 23. 4. 2017 opět na Vysočině, ale tentokrát v okolí České Třebové – Kozlově. Akce musí být za poplatek, snižujeme ji na existenční minimum – na 5 600 Kč. Je akreditovaná, škola vám ji může zaplatit z prostředků na DVPP. Bližší informace a návratka přiloženy.

Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na společné vzdělávání

S ohledem na nezbytnost dodržení jednotnosti a kvality výkladu právních předpisů upravujících oblast společného (inkluzivního) vzdělávání, stanovilo MŠMT níže uvedené podmínky pro udělení akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků programům s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, § 16 a dalších ustanovení, včetně prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.) - znamená to, že všichni ověření lektoři, kteří pracovali v projektu ROZMLUVA, musí znovu projít vzdělávacím kurzem - a to i univerzitní profesoři...

Vyhláška 27/ 2016

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na webu MŠMT je bez čísla a bližšího označení, je ale rozměrově menší než běžně dostupné verze

Zákon o pedagogických pracovnících - platné znění

Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, nabytí účinnosti 12. ledna 2016

Týdenní soustředění i pro vás - návratka 2016

Týdenní soustředění i pro vás 2016

Týdenní prázdninové soustředění s cílem zvýšit odborné kompetence učitelů pracujících s dětmi se SVP a poskytnout jim potřebnou oporu. Místo konání: školicí a rekreační středisko Nesměř na Vysočině, termín: 14. – 20. 8. 2016. Již za poplatek. Bližší informace a návratka přiloženy.

Týdenní soustředění i pro vás - návratka 2015

Týdenní soustředění i pro vás 2015

Týdenního prázdninové soustředění s cílem zvýšit odborné kompetence učitelů pracujících s dětmi se SVP a poskytnout jim potřebnou oporu. Místo konání: školicí a rekreační středisko Nesměř na Vysočině, termín: 24. – 28. 8. 2015. Již za poplatek. Bližší informace a návratka přiloženy.

Týdenní soustředění i pro vás - návratka

Týdenní soustředění i pro vás

Týdenní prázdninové soustředění s cílem zvýšit odborné kompetence učitelů pracujících s dětmi se SVP a poskytnout jim potřebnou oporu. Termín: 18. – 22. 8. 2014, místo konání na Vysočině. Již za poplatek. Pro přihlášení můžete využít přiloženou návratku.

Kurz speciálně pedagogických kompetencí - průběžná nabídka

Stále je možné se průběžně hlásit (edaos@edaos.cz), místo konání upřesníme tak, aby většina dojížděla co možná nejkratší vzdálenost. Plánovaná realizace podzim 2013/ jaro 2014, následně podobně. Kurz je však již za poplatek.

Kurz speciálně pedagogických kompetencí

Rozvoj komunikativních kompetencí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - kurz speciálně pedagogických kompetencí v oblasti komunikace, prevence řečových poruch, tvorby, inovace a evaluace ŠVP a IVP žáků se zdravotním postižením a SVP a v oblasti terapeuticko-formativních strategií v rozsahu 160 hodin, realizace 2012/2013, již za poplatek.

Dramaterapie

Základní orientace v této disciplíně pro pedagogy pracujícími s dětmi se SVP i na běžných školách

Biblioterapie

Základní vhled do biblioterapie a jejích léčebných účinků.

Rozmluva, CZ.01.07/1.3.00/08.0171 | tel.: +420 734 445 705 | edaos@edaos.cz
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“