Logo EDA, o.s.
Rozmluva

Publicita

Článek z Učitelských novin č. 23/2012

ROZMLUVA aneb cesta k rozvoji komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Občanské sdružení EdA ve spolupráci s řadou špičkových univerzitních odborníků realizovalo v období srpen 2009 až květen 2012 projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/08.0171 zaměřený na rozvoj komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s názvem ROZMLUVA. Projekt byl postaven na vytvoření a ověření vzdělávacích programů pro speciální pedagogy v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí a prevence poruch vývoje řeči u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). V rámci celé ČR dosud neexistoval podobně zaměřený vzdělávací program pro tuto cílovou skupinu. Cílem projektu bylo zvýšit odborné kompetence učitelů a poskytnout jim potřebnou metodickou oporu. Účastníci nejprve absolvovali kurz zaměřený na rozvoj speciálně pedagogických kompetencí v oblasti komunikace, prevence řečových poruch, tvorby, inovace a evaluace ŠVP a IVP žáků se zdravotním postižením a SVP a v oblasti terapeuticko-formativních strategií v rozsahu 160 výukově-výcvikových hodin v průběhu školního roku formou intenzívních přednášek, cvičení a seminářů. Přitom průběžně vytvářeli svůj projekt (pedagogické portfolium) zaměřený na rozvoj komunikačních kompetencí u žáků a vždy do následujících soustředění ho mohli ověřovat v praxi se svými žáky. Tímto kolem prošlo postupně ve 4 krajích téměř 100 pedagogů. Účastníci obdrželi metodické materiály, které vedle odborné publikace a vzniknuvším akreditovaným vzdělávacím programům patřily k hlavním výstupům projektu. Následovala další aktivita – týdenní prázdninové soustředění na Vysočině zaměřené na projektové strategie ve vztahu ke kompetencím RVP ZV a RVP ZV-LMP kde vedle edukací byl prostor na tvorbu a obhajobu informativních i terapeuticko-formativních projektů převážně v múzických disciplínách a vzdělávacích oblastech zaměřených na komunikaci žáků v rozsahu 40 hodin a celkovém počtu 60 účastníků. Portfolia byla připravena i pro prezentaci na konferencích a na internetovém portálu, kam se účastníci mohli zaregistrovat a stahovat si potřebné podpůrné materiály a další informace (www.rozmluva.cz). Projekt byl realizován v pilotní formě v rámci IPo v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém a Ústeckém. Petr Soukal, hlavní koordinátor projektu
   

Rozmluva, CZ.01.07/1.3.00/08.0171 | tel.: +420 734 445 705 | edaos@edaos.cz
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“